Suzbijanje korova

Eradikacija (uništavanje) korova i drvenastog raslinja predstavlja skup različitih učinkovitih mjera uklanjanja nepoželjnih vegetacija sa svih mjesta gdje bi njihov nekontrolisani rast mogao uzrokovati štete.

Korov je svaka biljka koja raste na nepoželjnom mjestu. Protiv korova se primenjuju takozvane agrotehničke i hemijske mjere.

Agrotehničke mjere podrazumijevaju mehaničko suzbijanje korova, čupanjem ili okopavanjem između usjeva kako bi se onemogućio rast korova.

Hemijske mjere se sprovode brže i sa manje napora, ali njihovim primjenjivanjem postoji rizik od zagađivanja prirode i po lјudsko zdravlјe, samim tim je neophodno da se te mjere sprovode od strane profesionalnih operativaca.

Hemijska sredstva koja se koriste za suzbijanje korova nazivaju se herbicidi.

Poznato je da se javlja sve veći broj ljudi sa alergijskim reakcijama na polen biljaka, te je posebno važno redovno i adekvatno obavljati tretmane suzbijanja korova, kako bi se njihovo štetno dejstvo svelo na minimum. Redovni tretmani suzbijanja korova, su takođe veoma važni kod onih djelatnosti čije bi poslovanje moglo pretpeti veliku materijalnu štetu prouzrokovanu nekontrolisanim rastom štetnog rastinja.

Naša kompanija vrši uništavanje svih vrsta korova, koristeći visokokvalitetna sredstva koji su zbog svojih fizičko-hemijskih svojstava, potpuno ekološki prihvatljivi i opravdani, a istovremeno i veoma efikasni u suzbijanju nepoželjne vegetacije. Takođe, posedujemo svu odgovarajuću opremu i mehanizaciju za poslove suzbijanja korova i krčenje drvenastog rastinja, što nam omogućava da u potpunosti i efikasno odgovorimo na sve zahtjeve naših klijenata.

Suzbijanje korova Podgorica

Ukoliko imate problem sa štetočinama NE ČEKAJTE! POZOVITE PROFESIONALCE! Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija privatnih i poslovnih objekata!