Deratizacija

Deratizacija označava istrijebljenje pacova, miševa i sličnih glodara putem bioloških, mehaničkih ili hemijskih sredstava.

Pored materijalne štete, u smislu konzumiranja, kontaminacije i oštećenja robe, sirovina i gotovih proizvoda, glodari predstavljaju veliki zdravstveni rizik po Vas i Vašu okolinu.

Deratizacija se sprovodi parcijalno (na manjim teritorijama), ili , još bolje, sistematski, na širim područjima.

Ukoliko imate problem sa štetočinama NE ČEKAJTE! POZOVITE PROFESIONALCE! Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija privatnih i poslovnih objekata!