Dezodoracija

Tretman dezodoracije sprovodi se kako bi se uklonili neprijatni mirisi nastali pri procesu dekompozicije organskih materija. Postupak se obavlja upotrebom preparata koji u sebi sadrže nepatogene mikroorganizme, aplikacijom motornim ili ručnim prskalicama na ciljane površine.

Najčešće se ovaj postupak uklanjanja neprijatnih mirisa izvodi na deponijama čvrstog otpada, u prostorijama za preradu hrane, vozilima za uklanjanje komunalnog otpada. Takođe, tretman se izvodi i prilikom uklanjanja ostataka uginulih životinja, stabilizacije aktivnog mulja u separatorima otpadnih voda, kompostiranja organskog materijala (otpadaka) nastalog prilikom proizvodnje voćnih sokova.

Ukoliko imate problem sa štetočinama NE ČEKAJTE! POZOVITE PROFESIONALCE! Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija privatnih i poslovnih objekata!