Deviperacija

Deviperacija je uništavanje ili repelencija gmizavaca (guštera, zmija) upotrebom hemijskih metoda.

Kako bi se smanjila pojava zmija u naseljima potrebno je stvoriti uslove koji što manje odgovaraju njihovom načinu života. Potrebno je smanjiti broj mjesta na kojima se zmije mogu sakriti, a takođe je preporuka da se nakon tretmana deviperacije izvrši i dodatna deratizacija kako bi se sa tretiranog područja uklonio i plijen (miševi, pacovi, glodari) koji bi zmije mogao ponovo privući na tretirano područje.

Tretman deviperacije se obavlja upotrebom repelenata, čiji se princip rada zasniva na vrlo osjetljivim njušnim receptorima zmija, koje nakon aplikacije izbjegavaju tretirana područja.

Kako dejstvo repelenata, vremenom slabi, potrebno je, nakon određenog vremena, ponovo aplicirati sredstvo, kako bi se osigurali najbolji rezultati i zmije držale dalje od tretiranog područja.

Ukoliko imate problem sa štetočinama NE ČEKAJTE! POZOVITE PROFESIONALCE! Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija privatnih i poslovnih objekata!