Dezinfekcija

Dezinfekcija podrazumijeva skup mjera i postupaka koji se preduzimaju sa ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja patogenih i drugih mikroorganizama.

Dezinsekcija

Dezinsekcija obuhvata različite mjere koje se preduzimaju kako bi se zaustavili rast i razmnožavanje ili potpuno uništile populacije štetnih insekata.

Deratizacija

Deratizacija označava istrijebljenje pacova, miševa i sličnih vrsta glodara putem bioloških, mehaničkih ili hemijskih sredstava.

Fumigacija

Fumigacija se koristi za kontrolu štetočina u zgradama (strukturna fumigacija), zemljištu i rasadima, a koristi se i za preradu robe koja se uvozi ili izvozi u cilju spriječavanja prenosa štetnih organizama.

Suzbijanje korova

Proces uništavanja ili suzbijanja korova i drvenastog rastinja predstavlja efikasan način uklanjanja nepoželjnih vegetacija sa svih mjesta gdje bi njihov nekontrolisani rast mogao prouzrokovati materijalnu štetu.

Zaštita od ptica

Iglice za ptice su izrađene od visokokvalitetnog materijala koji je otporan na sve vremenske uslove. Šiljci su napravljeni od nerdjajućeg čelika koji su savitljivi i zatupljeni na vrhu i kao takvi ne povrijeđuju ptice.

Ukoliko imate problem sa štetočinama NE ČEKAJTE! POZOVITE PROFESIONALCE! Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija privatnih i poslovnih objekata!