Fumigacija

Fumigacija predstavlja primjenu gasovitih sredstava za regulaciju populacije štetočina (insekata i glodara). Fumiganti su materije koje se pri određenoj temperaturi i pritisku nalaze u gasovitom stanju u koncentracijama koje izazivaju smrt svih živih organizama. Fumigacija se primenjuje najčešće za suzbijanje štetočina u skladištima, jer fumiganti uspješno prodiru u tretirani materijal i uspješno iz njega izlaze.

Fumigacija je postupak suzbijanja insekata, grinja i glodara primjenom fumiganata. Fumiganti predstavljaju hemijske materije, koje se pri određenoj temperaturi i pritisku nalaze u gasovitom stanju, u koncentracijama koje uništavaju štetne organizme koji su im izloženi.

Fumigacija Podgorica

Prednosti fumigacije su:

  • vrlo visoka efikasnost
  • djeluje na sve razvojne oblike insekata
  • fumiganti prodiru i na najnepristupačnija mesta
  • nema rezidua fumiganata u robi
  • može se tretirati upakovana roba.

Ukoliko imate problem sa štetočinama NE ČEKAJTE! POZOVITE PROFESIONALCE! Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija privatnih i poslovnih objekata!